• Pozar
  • Pozar
  • Pozar Bjelajsko Polje - slika 2
  • Biomasa - slika 1
  • Biomasa - slika 2
  • Kulen Vakuf
   • Šumski i poljoprivredni požari godinama nas prate kao godišnja doba. Počeli smo se na njih navikavati kao na nešto što je normalna pojava, bude i prođe.

    Cilj

    ONLINE Međunarodne konferencije je da javno stavimo na raspolaganje naša najbolja naučna i stručna razmišljanja i praktična rješenja o šumskim i poljoprivrednim požarima, o njihovim uzrocima i posljedicama. Da zaključci i preporuke iz tih radova postanu standardna procedura dostupna onima koji hoće i moraju ovaj problem početi rješavati.

    • 2012. godina je za neke države Mediterana bila katastrofalna.
    • 2013 - Australiju su poharali šumski požari, najveći dosad u njenoj istoriji.

    Negativne posljedica neumoljivo se zbrajaju, držali mi oči otvorene ili ne. Onečišćenje atmosfere produktima gorenje, kao i druga zagađenja životne sredine, koje zajednički nazivamo klimatskim promjenama, nažalost djelimo svi, bez obzira na kom djelu ovog planeta stajali. Neko ih osjeti kao posljedicu prije, a neko kasnije.

    • Organizacioni odbor

     • Samardžija Ljubomir, prof. Autor projekta, predsjednik udruženja građana "Čovjek i prirodni resursi"
     • Prof. dr. sc. Branko Grisogono Naučno-stručni konsultant, Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb, Geofizički odsjek
     • Mr. Sci. Emdžad Galijašević Načelnik općine Bihać
     • dr. sc. Isak Karabegović The General Secretary of Society for the robotics in Bosnia and Herzegovina. Full time professor at The University of Bihac, The Technical Faculty of Bihac.
     • dr. sc. Stipaničev Darko Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
     • dr. sc. Amela Jeričević Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, odsjeka za istraživanje kvalitete zraka.
     • dr. sc. Čedo Branković Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske
     • Prof. dr. dr. h.c. Johann Georg Goldammer, Direktor Director, Global Fire Monitoring Center (GFMC) University of Freiburg - Germany
     • Nikola Nikolov PhD, Full Professor Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
      Faculty of Forestry in Skopje
      Department of Forest and Wood Protection
      Head of Regiona Fire Monitorin Center (RFMC)
      for Eastern Europe and Caucasus (Kavkaz)
     • Sergiy Zibtsev,
      Associate professor, Ph.D. (Forestry)
      Head of International Programs
      Institute of Forestry and Landscape-Park Management
      National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
     • Akademik Prof. Dr. sc. Vlatko Doleček Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
     • Dr Liz Hanna Director NHMRC Project:
      Working in the Heat - health risks and adaption needs
      http://nceph.anu.edu.au/research/projects/working-heat-study

      President:
      Climate and Health Alliance

      NCEPH, ANU
      Canberra, ACT 0200, Australia
      Liz.Hanna@anu.edu.au
     • Mr. Sc. Bajram Peskovic Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
      Federalna uprava za šumarstvo
      Načelnik Službe za uzgajanje, zaštitu šuma i lovstvo
     • Mr. Sc. Amila Selmanagic Bajrovic,
      GEF Project Manager
      UNDP Bosnia and Herzegovina
      Energy and Environment Sector
     • Ms. Shelia Slemp Russia, Europe, and Near Asia
      U.S. Forest Service International Programs
      Washington, DC 20005
     • Prof.dr.Salah-Eldien Omer University of Bihac,
      Technical Faculty – Bihac
     • Agenda

      • Aspekt značaja biomase za nastanak i širenje šumskih i poljoprivrednih požara koja se stvara i taloži godinama.
      • Mjere upravljanja šumskim okolišem ; postupci i aktivnosti na ciljanom smanjenju biomase sa posebnim akcentom na načine korištenja šumske i biljne biomase za proizvodnju energije , hrane i druge oblike korištenja.
      • Kratkoročne i dugoročne posljedice šumskih i poljoprivrednih požara na floru i faunu.
      • Osmatranje prostora u cilju pravovremenog uočavanja požara, mjere prostornog uredjenja sa kategorizacijom šumskih površina od posebnog značaja za floru i faunu, i izrada prijedloga Inspekcijskog lista za godišnji pregled prostora koji je potencijalno ugrožen od požara.
      • Pravni osnov za sankcionisanje počinilaca koji namjerno ili iz nehata prouzrokuju požar sa velikim odnosno katastrofalnim posljedicama ( sa ljudskim žrtvama i velikim posljedicama po biodiverzitet odredjenog područja ).
       Akcenat usmjeriti da se pored postojeće kaznene regulative donose i obvezujuće vaspitne mjere na pošumljavanju - uredjenju šumskog prostora i naknade štete od strane počinilaca šumskog i poljoprivrednog požara.
   • Obavijesti

    Prikupljena sredstva biće utrošena na organizovanje boravka članova Organizacionog odbora i još jednog broja autora naučnih i stručnih radova Konferencije.

    • Autori čiji se radovi nalaze na web portalu, a nalaze se na udaljenim destinacijama, uključiće se u rad Konferencije putem SKYPE po tačno utvrđenim vremenskim terminima. Ovakvim načinom rada želimo pokazati da se ponašamo na okolinski prihvatljiv način - smanjiti emisiju stakleničnih plinova vlastitim primjerom.

    ROK ZA DOSTAVLJANJE SAŠETAKA: 28. Februar 2014.

    Konferencija će se održati u Bihaću 28. i 29. Aprila 2014..

    Dnevni red održavanja konferencije biće dostupan do 15. Aprila 2014.

    Konferencije će raditi u plenumu i u sekcijama:

    • Prva sekcija odnosila bi se na naučno - istraživačke aspekte procesa nastajanja, sakupljanja, obrade i korištenja šumske i poljoprivredne biomase,
    • druga sekcija bi se bavila ostalim pitanjima koja su istaknuta u Agendi 1. ONLINE međunarodne konferencije o šumskim i poljoprivrednim požarima kao jednom od bitnih uzročnika klimatskih promjena.

    • Svi objavljeni radovi biće publikovani i sa zaključcima i preporukama dostavljeni institucijama BiH, regije , EU i UN.

     Svu komunikaciju obavljaćemo elektronskim putem.

 • Konferenciju molimo da gledate kao:

  • Mogućnost pronalaženja partnera za IPA programe kao i druge oblike prekogranične saradnje posebno mediteranskih zemalja.
  • Zajedničko planiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara.
  • Tokom trajanja konferencije organiziraće se izložba (sajam) opreme za tretman i korištenje biomase.
 • Izbor citata iz vjerskih knjiga koji definiraju ljudsku obavezu o neophodnosti zaštite čovjekove sredine

  • Nadbiskupija Sarajevo
  • Jevrejska zajednica BiH
  • Ajeti iz Kur'ana Časnog
 • Pisma podrške

  • Općina Bihać
  • Fond za zaštitu okoliša
  • Ministarstvo poljoprivrede HRV
  • FONDEKO
  • CEE
 • Objavljeni radovi

  abecednim redom

  Uputstvo za pisanje i predaju radova

  Rok za predaju radova je 15. Mart, 2014. godine.

  • Naučni i stručni radovi
  • Radovi koji promovišu plansko sprečavanje i zaštitu od šumskih i poljoprivrednih požara
  Molimo sačekajte...
  ...