Ajeti iz Kur'ana časnog

Pripremio i obradio: Suad ef. Mahmutović, prof
Uredio: Senanudin Bajrić