Kontakt


ljubsa@bih.net.ba
Samardžija Ljubomir, Autor projektaUG "ČOVJEK I PRIRODNI RESURSI"
77000 BIHAĆ, Ozimice I, H.K.Prušćaka P+12/1
Bosna i Hercegovina.
+ 387 37 223 793