Lokacija održavanja konferencije


SmještajHotel "PARK" Bihać

Više na www.aduna.ba
info@aduna.ba

Kontakt osoba ANELA DELIĆ

Tel. +387 37 226 394
Fax. +387 37 226 381
Facebook: Hotel Park Bihać.

Više na: www.nationalpark-una.ba/eng/index.php